Meer omzet? Ondersteun je accountmanagers met verkoopquotums!

Teambase 2.2.08 introduceert de mogelijkheid om medewekers binnen je Teambaseomgeving een verkoopquota te geven.

Omzetquota

Omzetquotum voor verkopers

Teambase 2.2.08 introduceert de mogelijkheid om medewekers binnen je Teambaseomgeving een verkoopquota te geven. Verkoopquotums ondersteunen accountmanagers met het behalen van hun maandelijkse omzetdoelen. De verkoopquota wordt weergegeven op het dashboard in een overzichtelijke grafiek, welke loopt van 0 tot 100% van de quota. 

Instellen van verkoopquotums

Verkoopquotumbeheerders

Het is mogelijk om meerdere medewerkers binnen je organisatie aan te stellen als beheerders van verkoopquota. Zij kunnen verkoopquota per medewerker instellen en/of wijzigen. Om een medewerker toegang te geven tot verkoopquota dient de primaire Teambasegebruiker deze rechten te verlenen via het profiel van deze gebruiker > Instellingen > algemeen > medewerkers  vink hier Quotumbeheer aan en sla de instellingen op. 

Verkoopquotums toewijzen aan medewekers

Nadat de verkoopquotabeheerders zijn toegewezen kunnen zij via Instellingen > Quotums > Verkoopquotums per medewerker een omzetquotum instellen per maand. Zodra een omzetquotum is ingesteld, verschijnt dit op het dashboard bij de gebruiker.

Overige verbeteringen

Vanaf deze versie is het mogelijk om betalingsherinneringen te herhalen of over te slaan. 

Voor een volledig overzicht met nieuwe features en verbeteringen verwijzen we je door naar de changelog.

Rate this post