Tekst toevoegen aan intakeformulier

Het intakeformulier voor reparaties kan je voorzien van gepersonaliseerde teksten. Dit kan via “instellingen > reparatie > intakedocument