Dit kan via  instellingen > reparatie > Standaard reparatieinstellingen. De tijd voor een deadline wordt weergegeven in minuten. 1440 seconden is gelijk aan 24 uur.