Update 2.4.03 beschikbaar.

Teambase versie 2.4.02 is nog geen 2 weken oud en versie 2.4.03 is inmiddels al weer in productie genomen.

Logboek bij het versturen of afdrukken van offertes.

Met update 2.4.03 is het nu mogelijk om bij te houden wanneer offertes worden verzonden. Je het verzendlogboek inzien via het offerte-logboek.

Mogelijkheid toegevoegd om reparaties te pauzeren.

Reparaties kunnen nu worden gepauzeerd en optioneel op een bepaalde tijd hervat worden. Hierdoor kan je eenvoudig je reparatieoverzicht schoon houden en worden reparaties welke gepauzeerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld wachten op onderdelen of akkoord van een klant, niet getoond in het overzicht met actieve reparaties.

Taken instelbaar gemaakt op het dashboard.

Het aantal taken op het dashboard is nu instelbaar op het gebruikersprofiel, hiermee kan je het aantal taken dat wordt getoond op het dashboard naar eigen wens instellen.

Notificaties verplaatst naar linksboven.

Notificaties zijn verplaatst van rechtsboven en worden nu linksboven weergegeven. Hiermee wordt voorkomen dat de notificaties vallen op actieknoppen.

Update 2.4.02 uitgerold.

Vandaag is Teambase update 2.4.02 uitgerold, de derde update van 2017. Met deze update proberen wij het tempo van het uitrollen van updates te verhogen ten opzichte van 2016, waarin wij veelal grote updates met veel functionaliteit uitbrachten, proberen we dit jaar veel kleinere updates zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor alle Teambase-gebruikers.

Voordat we verder in detail gaan over deze update, wil ik de Teambase-gebruikers bedanken voor het inzenden van de feature requests. Hier hebben wij, en jullie, ontzettend veel aan. Alle feature requests die wij ontvangen worden zorgvuldig onderzocht en beoordeeld op haalbaarheid en draagvlak voor alle Teambase-gebruikers.

Wat brengt Teambase 2.4.02 ter tafel?

Deze update maakt het mogelijk om te zoeken op streepjescode in het artikeloverzicht. Dit maakt het inboeken van artikelen een stuk eenvoudiger. Daarnaast hebben we een kleine verandering toegevoegd aan het menu door de bedrijfsnaam te tonen onder de gebruikersnaam. Dit maakt het in één oogopslag duidelijk in welke Teambase-omgeving je aan het werken bent. Dit is voornamelijk handig voor personen die in meerdere Teambase-omgevingen hebben of in werken.

Optie toegevoegd om een bijlage toe te voegen bij het accepteren van een offerte.

Vanaf heden is het mogelijk om bijlages toe te voegen tijdens de acceptatie van een offerte. Hiermee creëren wij een plek waar je veilig alle getekende offertes kan opslaan. Je kan er voor kiezen dit veld niet te tonen, te tonen maar niet verplicht te stellen of verplicht te stellen tijdens het accepteren van een offerte. De instelling vindt je terug onder de offerte-instellingen.

Hyperlinks toegevoegd aan logboekteksten.

Wanneer een hyperlink wordt geplaatst in een logboek is deze vanaf heden klikbaar.

Een update die het kiezen van tijd makkelijker maakt.

Teambase update 2.4.01 maakt het op alle plekken in Teambase mogelijk om eenvoudiger een tijd te kiezen. Waarbij voorheen een tijd diende in te voeren via het toetsenbord is het vanaf heden mogelijk om snel een tijd te kiezen, waarbij de flexibiliteit van het invoeren via een toetsenbord behouden is gebleven.

Eenvoudiger tijd kiezen.

Tijd kiezen bij een support ticket.

 

Tijd kiezen bij een reparatie.

Geavanceerd zoeken door facturen.

Teambase 2.4.01 biedt tevens de optie om geavanceerd te zoeken door facturen. Deze feature is als eerste geintroduceerd in het Support Ticket Systeem en wordt momenteel gaandeweg doorgevoerd door de overige modules in Teambase.

Geavanceerd zoeken in facturen.

 

De eerste update van het nieuwe jaar.

De eerste update van het jaar is deze avond gelanceerd en bevat verdere uitwerking van een aantal branche-specifieke modules.

Reparatie-module is uitgebreid voor het verwerken van hogere volumes.

Ontwikkelt voor organisaties met hoge volume in reparaties, is het vanaf versie 2.4.00 mogelijk om reparaties te kopiëren. Hiermee wordt het makkelijker gemaakt om reparaties van één debiteur te registreren, waarbij een groot deel van de eigenschappen overeen komen. Met deze uitbreiding wordt veel tijd bespaard.

Inzicht in inkoopopdrachten.

Inzicht creëren in artikelen die reeds besteld zijn was een feature-request die wij afgelopen maanden veel hebben ontvangen vanuit Nederland en België. Wij zijn dan ook trots om te vermelden dat de eerste Teambase-versie van 2017 een nieuwe module bevat die het mogelijk maakt om inkooporders te registreren. Deze module wordt binnenkort uitgebreid met de mogelijkheid om een inkoopadvies uit te brengen op basis van de huidige inkoopadviesrapportage.

Bestelde artikelen worden nu weergegeven op inkoopadvies.

De inkoopadviesrapportage is vanaf versie 2.4.00 uitgebreid met de optie om een inkoopadvies uit te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds ingekocht, maar nog niet ingeboekte artikelen. Met deze uitbreiding wordt dubbel inkopen voorkomen.

Aanmaakdatum van opdrachten wordt nu getoond op opdrachtdetailpagina.

De opdrachtdetailpagina is uitgebreid met de optie om de aanmaakdatum van een opdracht te tonen.

Toegewezen medewerker of team wordt nu getoond op reparatieoverzicht.

Het reparatieoverzicht is nu uitgebreid met het team of de medewerker, waaraan de reparatie is toegewezen.

 

De nieuwe features van Teambase 2.3.13

Verbeterde e-mailinhoud voor supportticket-notificaties.

Support Tickets zijn voorzien van verbeterde e-mailinhoud bij het aanmaken van tickets namens een gebruiker. Het is nu duidelijker wanneer een tickets door een medewerker namens een gebruiker is aangemaakt en wanneer er nieuwe reacties zijn op het ticket.

Open- en sluitrapportage voor reparaties toegevoegd.

De rapportage-module is uitgebreid met een open- en sluitrapportage voor reparaties. Met deze rapportage is het mogelijk om per periode in te zien hoeveel reparaties er geopend en gesloten zijn.

Margerapportage toegevoegd.

De rapportage-module heeft, naast een open- en sluitrapportage voor reparaties, ook een uitbreiding gekregen binnen de financiele rapportages. Het is vanaf heden mogelijk om een margerapportage op te vragen per periode.

Optie toegevoegd om reparaties aan een team of medewerker toe te wijzen.

De teamfunctie binnen teambase is uitgebreid door nu ook te kunnen gebruiken binnen reparaties. Hierdoor wordt het mogelijk om reparaties aan teams of medewerkers binnen teams toe te wijzen. Reparaties toegewezen aan een team waar je onderdeel van bent of direct aan jou als persoon zie je terug onder het tabblad ‘toegewezen’ binnen de reparatie-module.

Veel nieuwe features in update 2.3.12

Het einde van het 2016 is, met nog 3 weken te gaan, alweer in zicht. Teambase update 2.3.12 brengt veel aanpassingen en nieuwe features met zich mee. In deze blogpost lopen we door de grootste wijzigingen in deze update.

Zelf een logo toevoegen op artikellabels.

Deze feature is terug van weggeweest. Teambase-gebruikers welke met versie 1 hebben gewerkt van Teambase konden een logo toevoegen aan de artikellabels. Met deze update is het weer mogelijk om een logo aan je artikellabel toe te voegen. Hoe je dit doet lees je in deze FAQ.

Korting per artikelregel.

In voorgaande versies van Teambase was het reeds mogelijk om per offerte/factuur een korting op te geven en/of de prijs van een artikel handmatig aan te passen. In versie 2.3. 12 is het mogelijk geworden om een korting per artikelregel op te geven. Hiermee kan je direct aan je relaties laten zien hoeveel korting zij op een artikel hebben ontvangen.

Een Support Ticket pauzeren tot bepaalde tijd.

Het Support Ticket systeem zijn uitgebreid met de mogelijkheid om tickets tijdelijk te pauzeren tot een vooraf gedefinieerde datum/tijd. Na deze tijd worden deze tickets automatisch weer actief.

Voorraad bijhouden uitgebreid met ‘vrije voorraad’.

Voorraad op peil houden is nu nog makkelijker met de toevoeging ‘vrije voorraad’ aan Teambase. Vrije voorraad geeft inzicht in de voorraad die vrij is om gebruikt te worden.

Wanneer een artikel een minimum voorraad van 10 stuks heeft en het artikel 5 keer in gebruik is door reparaties en/of opdracht geeft de nieuwe inkoopadviesrapportage een advies om 5 stuks in te kopen. De artikelen hoeven niet langer gefactureerd te zijn om op de inkoopadviesrapportage te komen.

Nieuwe rapportage functie voor reparatiemodule.

De reparatiemodule heeft vanaf heden de mogelijkheid om te rapporteren over het aantal reparaties dat hebben plaatsgevonden binnen een vooraf gekozen periode. Deze rapportage vindt je terug onder het rapportage-menu.

Exact Online (beta) koppeling beschikbaar gesteld.

Naast de boekhoudkundige-koppeling met Twinfield is vanaf heden ook een koppeling met Exact Online mogelijk. Deze koppeling synchroniseert alle debiteuren en boekingen die van toepassing zijn op debiteuren. In tegenstelling tot de Twinfield-koppeling, is de Exact zelf in te stellingen via de instellingen-pagina. Let op: de module dient vooraf ingeschakeld te worden via “instellingen > algemeen > modules” 

 

Update 2.3.11 – Eenvoudig navigeren door Teambase.

compass

Teambase update 2.3.11 brengt de mogelijkheid om eenvoudig te navigeren door relaties, artikelen, offertes, opdrachten, reparaties, IT dossiers, Support tickets, instellingen en eigelijk alles wat je binnen Teambase kan vinden. Hiermee verbeteren we de workflow en hoef je niet langer onnodig naar de overzichtpagina.

Navigeren door IT Dossiers

Wij hebben deze feature doorgevoerd in ieder onderdeel van Teambase en verwachten dat je met deze nieuwe feature veel tijd zal besparen.

Reacties toevoegen aan Support Tickets per e-mail voor IT bedrijven.

In onze vorige update hebben wij deze feature als beta vrij gegeven en na ruim 3 weken testen is deze feature voor iedere Teambase-gebruiker direct beschikbaar.

Een veel gevraagde feature vanuit de kant van ICT-bedrijven die gebruik maken van het Support Ticketsysteem in Teambase is om het mogelijk te maken om support-gebruikers per e-email reacties te laten toevoegen, waardoor men niet langer hoeft in te loggen op de supportticketinterface. Dit verzoek hebben wij gehonoreerd en daarvoor een systeem ontwikkelt wat e-mailberichten omzet in ticketreply’s. Het systeem is dusdanig slim dat het voorgaande reacties en handtekeningen kan filteren van het daadwerkelijke bericht, waardoor enkel de reactie wordt toegevoegd aan het ticket.

Reageren op een ticket per e-mail

Screenshot van de toevoeging onder de ‘reageer-knop’.

Update 2.3.10 geshipped.

Update geshipped

Update 2.3.10 staat live en zit vol met nieuwe handigheden en uitbreidingen op bestaande modules. In deze blog nemen je door de nieuwe features van Teambase.

Vaste CC- en BCC-adressen voor facturen.

Voor facturen die via e-mail worden verstuurd kunnen nu vaste CC- en BCC-e-mailadressen worden opgegeven. Deze feature kan worden gebruikt om bijvoorbeeld altijd een kopie naar je persoonlijke mailbox te sturen voor ieder factuur dat wordt verzonden, of om bijvoorbeeld altijd een kopie-factuur naar je accountant of boekhouder te sturen. Om e-mailadressen in te stellen ga je naar “Instellingen > Facturen > E-mail-instellingen“.

Mogelijkheid toegevoegd om teksten op factuur aan te passen.

De disclaimertekst, die je onderaan facturen aantreft, is vanaf deze update aan te passen naar eigen wens. Hierdoor is het mogelijk om een persoonlijk bericht op facturen te plaatsen. Om de disclaimer naar wens aan te passen, ga je naar Instellingen > Facturen > Disclaimer-instellingen“.

Dagomzet beschikbaar via omzetrapportage.

Wij hebben het nu nog makkelijker gemaakt om je dagomzet inzichtelijk te krijgen. Via de omzetrapportage kan je op het tabblad “dagomzet” de dagomzet zien van de afgelopen maand, of een periode naar keuze selecteren.

Dagomzetrapportage demo-omgeving

 

Mogelijk om klantnotificatiemeldingen uit te schakelen bij het afronden van reparaties.

Vanaf heden is het mogelijk om de klantnotificatie bij reparaties uit te schakelen. Hier wordt je niet langer, bij het afsluiten van een reparatie, gevraagd om of je klant per e-mail wenst te informeren. Op dit moment hebben we een aantal verzoeken liggen om de notificatie per SMS te laten geschieden, deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Om dit in te stellen ga je naar “Instellingen > Reparatie > Documentinstellingen.

Nieuwe features.

In deze update hebben wij ook een aantal nieuwe features toegevoegd. Hieronder lees je de nieuwe mogelijkheden in deze update.

Pro-forma facturen toegevoegd.

De nieuwe functie pro-forma facturen geeft je de mogelijk om facturen in concept te maken. Dit is ideaal voor het versturen van een pro-forma-factuur voor bijvoorbeeld een vooruitbetaling of voor het geleidelijk opstellen van een factuur. Dit kan je gebruiken wanneer je niet voor iedere handeling een factuur wenst te versturen, maar werkzaamheden /artikelen wenst op te sparen tot een bepaald factuurbedrag en vervolgens te factureren.

Reacties toevoegen aan Support Tickets per e-mail voor IT bedrijven in beta.

Een veel gevraagde feature vanuit de kant van ICT-bedrijven die gebruik maken van het Support Ticketsysteem in Teambase is om het mogelijk te maken om support-gebruikers per e-email reacties te laten toevoegen, waardoor men niet langer hoeft in te loggen op de supportticketinterface. Dit verzoek hebben wij gehonoreerd en daarvoor een systeem ontwikkelt wat e-mailberichten omzet in ticketreply’s. Het systeem is dusdanig slim dat het voorgaande reacties en handtekeningen kan filteren van het daadwerkelijke bericht, waardoor enkel de reactie wordt toegevoegd aan het ticket.

Deze feature is enkel beschikbaar als beta voor geselecteerde Teambase-gebruikers. 

Reageren op een ticket per e-mail

Screenshot van de toevoeging onder de ‘reageer-knop’.

 

Inloggen op Teambase via een persoonlijke QR-code.

Begin deze week hebben wij onze SSO (Single Sign On) geüpdatet met de mogelijkheid om persoonlijke inlog-QR-codes te genereren. Een persoonlijke inlog-QR-code geeft je de mogelijkheid om direct om je Teambase-omgeving in te loggen, zonder je gebruikersnaam, wachtwoord en omgevingsnaam in te moeten voeren. Deze optie is ideaal voor winkeliers en reparatie-winkels welke met meerdere computers werken.

Het inloggen via een QR-code vereist een smartphone en een QR-code-scanner.

Hoe stel je inloggen via QR-code in?

Inloggen via smartphone.

Het inloggen via QR-code is voor iedere omgeving per direct beschikbaar en hoeft niet separaat ingeschakeld te worden. Om een QR-code te genereren log je via een smartphone in op je Teambase-omgeving. Tijdens het inloggen vink je “Genereer QR-code” aan om een QR-code te genereren.

Teambase CRM, inloggen via QR code

QR-code toevoegen aan thuis-scherm.

Voeg je QR-code toe aan je thuis-scherm van je smartphone.

Teambase CRM, inloggen via QR code

 

Open de QR-code en scan deze in.

Open de inlogpagina van Teambase op de computer waar je op wenst in te loggen en scan vervolgens de QR-code. Teambase logt je hierna automatisch in.

 

Teambase CRM, inloggen via QR code

 

2.3.09 Feature Requests met gedeelde takenlijsten.

Zoals je waarschijnlijk de afgelopen paar weken al gemerkt hebt trekken wij momenteel enkele sprints speciaal voor de feature requests. In update 2.3.09 hebben wij wederom een aantal feature requests omzet in nieuwe features. Hierbij een overzicht van de nieuwe features voor deze update.

Gedeelde taaklijsten

Afbeelding van een takenlijstoverzicht

Een uitbreiding op de takenlijst is de gedeelde takenlijst. Met een gedeelde takenlijst is het mogelijk om een takenlijst aan te maken welke in te zien is door één of meerdere teamleden. Wanneer je een extra takenlijst aanmaakt krijg je direct de mogelijkheid om teamleden toe te voegen aan de takenlijst. Om een nieuw taak in de takenlijst aan te maken, kies je “+ Taak aanmaken”  en kies je vervolgens de gezamenlijke takenlijst waarin de taak moet komen.

Nieuwe takenlijst aanmaken
Door de komst van gezamenlijke takenlijsten, zijn alle bestaande taken verplaats naar een persoonlijke takenlijst.

Verbetering opdrachtoverzicht bij meerdere opdrachten per offerte

Wanneer je een offerte specificeert met meerdere tabbladen binnen één offerte, is het met deze update duidelijker geworden bij welk onderdeel van de offerte een opdracht hoort. Het onderwerp van de offerte wordt vanaf heden voorzien van de tabblad-omschrijving in het opdrachtoverzicht. Nieuw opdrachtoverzicht

Weergavemodal voor artikeldetails bij definitieve artikeltabel toegevoegd

Artikeltabellen zijn met deze update voorzien van een extra knop waarmee het mogelijk is om het desbetreffende artikel direct in te zien via een weergavemodal. Deze toevoeging biedt voordeel wanneer men een artikel snel wenst aan te passen, zonder de huidige workflow te verlaten. Tevens is deze functie geimplementeerd bij het inkoopadvies, om zo eenvoudig prijzen of overige artikeldetails aan te passen.

Artikel weergavemodal

iPhone 5s artikel aanpassen