Update 2.4.06 – Nieuwe uitbreidingen

Afgelopen weken hebben wij veel tijd geïnvesteerd in het optimaliseren van het onderliggende Teambase-platform. Zo hebben wij al onze servers voorzien van nieuwe en de laatste software en verschillende optimalisaties doorgevoerd. Hierdoor hebben sommige updates iets langer op de plank gelegen dan je wellicht van ons verwacht. Aankomende weken staat in het afronden van de vele feature requests die wij hebben mogen ontvangen in de afgelopen periode. Deze update brengt een aantal van deze feature requests naar Teambase.

 

Factuurexport uitgebreid met BTW-gegevens.

Teambase heeft een out-of-the-box koppeling met verschillende boekhoudpakketten, zoals Twinfield en Exact (beta). Voor diegene die hun boekhouding niet in Teambase, Twinfield of Exact voeren is er een mogelijkheid om factuurdata te exporteren naar een csv-bestand. Update 2.4.06 brengt de uitbreiding mee om BTW-gegevens te exporteren.

Onderzoekskosten voor reparaties los factureerbaar gemaakt.

Ook deze feature-request heeft een plek gekregen in deze update. Hiermee wordt het mogelijk om onderzoekskosten apart te factureren, zonder hiervoor de reparatie te hoeven sluiten. Dit kan met name handig zijn voor bedrijven die de reparatie-module van Teambase gebruiken en onderzoekskosten vooraf wensen te factureren.

In de voormalige workflow was het enkel mogelijk om onderzoekskosten achteraf in rekening te brengen wanneer de klant de reparatie kwam ophalen. Uit de feedback die wij van jullie hebben ontvangen werd het al snel duidelijk dat het wenselijk is om deze kosten vooraf te facturen. Voornamelijk zodat de kosten voor het onderzoek in rekening gebracht kunnen worden voor klanten die er voor kiezen om een apparaat, welke niet meer te herstellen is, niet meer af te halen.

Pro-formafacturatie voor opdrachtleveringen toegevoegd.

Tot slot, de laatste feature-request verwerkt in deze update van Teambase is het maken van een pro-formafactuur op basis van een opdracht. Proformafacturen zijn al langere tijd aanwezig in Teambase, maar werden nog niet gebruikt voor opdrachten. Vanaf nu is het mogelijk om een proforma factuur te versturen op basis van een geaccepteerde offerte. Daarnaast hebben wij pro-formafacturen aan de relatiehistorie toegevoegd, zodat je per relatie eenvoudig de historie van de proformafacturen kan zien.

 

Aankondiging onderhoud. – Succesvol afgerond.

Dinsdagavond 18/7/2017  starten wij vanaf 19:00 met grootschalig onderhoud aan ons Teambase-platform. Tijdens dit onderhoud zullen wij de onderliggende services van Teambase voorzien van de laatste upgrades en de capaciteit van het platform uitbreiden.

Naar verwachting zal dit onderhoud tot middernacht duren. Tijdens het onderhoud zullen de services van Teambase beperkt beschikbaar zijn.

Het onderhoud is sinds 22:23 succesvol afgerond. 

Update 2.4.05. Nieuwe rapportages en algemene verbeteringen.

In update 2.4.05 hebben wij de achterliggende broncode opgeschoond van de rapportages. Hierdoor worden PDF-rapportages een stuk sneller (173,3%) geladen en is het mogelijk grote en complexe rapportages te genereren.

Voorraadwaarderapportage toegevoegd.

Deze update van Teambase geeft je de mogelijkheid om de financiële waarde van je voorraad, met terugwerkende kracht, in te zien. De rapportage biedt je een overzicht van je inkoopwaarde, verkoopwaarde en potentiële marge bij verkoop van de voorraad.

Overige verbeteringen.

Deze update geeft je verbetering van prijsafsprakentabel op relatiedetailpagina. Het is nu duidelijker welke prijsafspraken er gemaakt zijn met relaties.

Tevens geeft deze update nieuwe opties binnen het geavanceerd zoeken in op factuur overzicht. In het geavanceerd zoeken zijn referenties toegevoegd aan de tabel en geavanceerd zoeken van facturen op factuuroverzicht.

Update 2.4.03 beschikbaar.

Teambase versie 2.4.02 is nog geen 2 weken oud en versie 2.4.03 is inmiddels al weer in productie genomen.

Logboek bij het versturen of afdrukken van offertes.

Met update 2.4.03 is het nu mogelijk om bij te houden wanneer offertes worden verzonden. Je het verzendlogboek inzien via het offerte-logboek.

Mogelijkheid toegevoegd om reparaties te pauzeren.

Reparaties kunnen nu worden gepauzeerd en optioneel op een bepaalde tijd hervat worden. Hierdoor kan je eenvoudig je reparatieoverzicht schoon houden en worden reparaties welke gepauzeerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld wachten op onderdelen of akkoord van een klant, niet getoond in het overzicht met actieve reparaties.

Taken instelbaar gemaakt op het dashboard.

Het aantal taken op het dashboard is nu instelbaar op het gebruikersprofiel, hiermee kan je het aantal taken dat wordt getoond op het dashboard naar eigen wens instellen.

Notificaties verplaatst naar linksboven.

Notificaties zijn verplaatst van rechtsboven en worden nu linksboven weergegeven. Hiermee wordt voorkomen dat de notificaties vallen op actieknoppen.

Update 2.4.02 uitgerold.

Vandaag is Teambase update 2.4.02 uitgerold, de derde update van 2017. Met deze update proberen wij het tempo van het uitrollen van updates te verhogen ten opzichte van 2016, waarin wij veelal grote updates met veel functionaliteit uitbrachten, proberen we dit jaar veel kleinere updates zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor alle Teambase-gebruikers.

Voordat we verder in detail gaan over deze update, wil ik de Teambase-gebruikers bedanken voor het inzenden van de feature requests. Hier hebben wij, en jullie, ontzettend veel aan. Alle feature requests die wij ontvangen worden zorgvuldig onderzocht en beoordeeld op haalbaarheid en draagvlak voor alle Teambase-gebruikers.

Wat brengt Teambase 2.4.02 ter tafel?

Deze update maakt het mogelijk om te zoeken op streepjescode in het artikeloverzicht. Dit maakt het inboeken van artikelen een stuk eenvoudiger. Daarnaast hebben we een kleine verandering toegevoegd aan het menu door de bedrijfsnaam te tonen onder de gebruikersnaam. Dit maakt het in één oogopslag duidelijk in welke Teambase-omgeving je aan het werken bent. Dit is voornamelijk handig voor personen die in meerdere Teambase-omgevingen hebben of in werken.

Optie toegevoegd om een bijlage toe te voegen bij het accepteren van een offerte.

Vanaf heden is het mogelijk om bijlages toe te voegen tijdens de acceptatie van een offerte. Hiermee creëren wij een plek waar je veilig alle getekende offertes kan opslaan. Je kan er voor kiezen dit veld niet te tonen, te tonen maar niet verplicht te stellen of verplicht te stellen tijdens het accepteren van een offerte. De instelling vindt je terug onder de offerte-instellingen.

Hyperlinks toegevoegd aan logboekteksten.

Wanneer een hyperlink wordt geplaatst in een logboek is deze vanaf heden klikbaar.

Een update die het kiezen van tijd makkelijker maakt.

Teambase update 2.4.01 maakt het op alle plekken in Teambase mogelijk om eenvoudiger een tijd te kiezen. Waarbij voorheen een tijd diende in te voeren via het toetsenbord is het vanaf heden mogelijk om snel een tijd te kiezen, waarbij de flexibiliteit van het invoeren via een toetsenbord behouden is gebleven.

Eenvoudiger tijd kiezen.

Tijd kiezen bij een support ticket.

 

Tijd kiezen bij een reparatie.

Geavanceerd zoeken door facturen.

Teambase 2.4.01 biedt tevens de optie om geavanceerd te zoeken door facturen. Deze feature is als eerste geintroduceerd in het Support Ticket Systeem en wordt momenteel gaandeweg doorgevoerd door de overige modules in Teambase.

Geavanceerd zoeken in facturen.

 

De eerste update van het nieuwe jaar.

De eerste update van het jaar is deze avond gelanceerd en bevat verdere uitwerking van een aantal branche-specifieke modules.

Reparatie-module is uitgebreid voor het verwerken van hogere volumes.

Ontwikkelt voor organisaties met hoge volume in reparaties, is het vanaf versie 2.4.00 mogelijk om reparaties te kopiëren. Hiermee wordt het makkelijker gemaakt om reparaties van één debiteur te registreren, waarbij een groot deel van de eigenschappen overeen komen. Met deze uitbreiding wordt veel tijd bespaard.

Inzicht in inkoopopdrachten.

Inzicht creëren in artikelen die reeds besteld zijn was een feature-request die wij afgelopen maanden veel hebben ontvangen vanuit Nederland en België. Wij zijn dan ook trots om te vermelden dat de eerste Teambase-versie van 2017 een nieuwe module bevat die het mogelijk maakt om inkooporders te registreren. Deze module wordt binnenkort uitgebreid met de mogelijkheid om een inkoopadvies uit te brengen op basis van de huidige inkoopadviesrapportage.

Bestelde artikelen worden nu weergegeven op inkoopadvies.

De inkoopadviesrapportage is vanaf versie 2.4.00 uitgebreid met de optie om een inkoopadvies uit te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds ingekocht, maar nog niet ingeboekte artikelen. Met deze uitbreiding wordt dubbel inkopen voorkomen.

Aanmaakdatum van opdrachten wordt nu getoond op opdrachtdetailpagina.

De opdrachtdetailpagina is uitgebreid met de optie om de aanmaakdatum van een opdracht te tonen.

Toegewezen medewerker of team wordt nu getoond op reparatieoverzicht.

Het reparatieoverzicht is nu uitgebreid met het team of de medewerker, waaraan de reparatie is toegewezen.

 

De nieuwe features van Teambase 2.3.13

Verbeterde e-mailinhoud voor supportticket-notificaties.

Support Tickets zijn voorzien van verbeterde e-mailinhoud bij het aanmaken van tickets namens een gebruiker. Het is nu duidelijker wanneer een tickets door een medewerker namens een gebruiker is aangemaakt en wanneer er nieuwe reacties zijn op het ticket.

Open- en sluitrapportage voor reparaties toegevoegd.

De rapportage-module is uitgebreid met een open- en sluitrapportage voor reparaties. Met deze rapportage is het mogelijk om per periode in te zien hoeveel reparaties er geopend en gesloten zijn.

Margerapportage toegevoegd.

De rapportage-module heeft, naast een open- en sluitrapportage voor reparaties, ook een uitbreiding gekregen binnen de financiele rapportages. Het is vanaf heden mogelijk om een margerapportage op te vragen per periode.

Optie toegevoegd om reparaties aan een team of medewerker toe te wijzen.

De teamfunctie binnen teambase is uitgebreid door nu ook te kunnen gebruiken binnen reparaties. Hierdoor wordt het mogelijk om reparaties aan teams of medewerkers binnen teams toe te wijzen. Reparaties toegewezen aan een team waar je onderdeel van bent of direct aan jou als persoon zie je terug onder het tabblad ‘toegewezen’ binnen de reparatie-module.

Veel nieuwe features in update 2.3.12

Het einde van het 2016 is, met nog 3 weken te gaan, alweer in zicht. Teambase update 2.3.12 brengt veel aanpassingen en nieuwe features met zich mee. In deze blogpost lopen we door de grootste wijzigingen in deze update.

Zelf een logo toevoegen op artikellabels.

Deze feature is terug van weggeweest. Teambase-gebruikers welke met versie 1 hebben gewerkt van Teambase konden een logo toevoegen aan de artikellabels. Met deze update is het weer mogelijk om een logo aan je artikellabel toe te voegen. Hoe je dit doet lees je in deze FAQ.

Korting per artikelregel.

In voorgaande versies van Teambase was het reeds mogelijk om per offerte/factuur een korting op te geven en/of de prijs van een artikel handmatig aan te passen. In versie 2.3. 12 is het mogelijk geworden om een korting per artikelregel op te geven. Hiermee kan je direct aan je relaties laten zien hoeveel korting zij op een artikel hebben ontvangen.

Een Support Ticket pauzeren tot bepaalde tijd.

Het Support Ticket systeem zijn uitgebreid met de mogelijkheid om tickets tijdelijk te pauzeren tot een vooraf gedefinieerde datum/tijd. Na deze tijd worden deze tickets automatisch weer actief.

Voorraad bijhouden uitgebreid met ‘vrije voorraad’.

Voorraad op peil houden is nu nog makkelijker met de toevoeging ‘vrije voorraad’ aan Teambase. Vrije voorraad geeft inzicht in de voorraad die vrij is om gebruikt te worden.

Wanneer een artikel een minimum voorraad van 10 stuks heeft en het artikel 5 keer in gebruik is door reparaties en/of opdracht geeft de nieuwe inkoopadviesrapportage een advies om 5 stuks in te kopen. De artikelen hoeven niet langer gefactureerd te zijn om op de inkoopadviesrapportage te komen.

Nieuwe rapportage functie voor reparatiemodule.

De reparatiemodule heeft vanaf heden de mogelijkheid om te rapporteren over het aantal reparaties dat hebben plaatsgevonden binnen een vooraf gekozen periode. Deze rapportage vindt je terug onder het rapportage-menu.

Exact Online (beta) koppeling beschikbaar gesteld.

Naast de boekhoudkundige-koppeling met Twinfield is vanaf heden ook een koppeling met Exact Online mogelijk. Deze koppeling synchroniseert alle debiteuren en boekingen die van toepassing zijn op debiteuren. In tegenstelling tot de Twinfield-koppeling, is de Exact zelf in te stellingen via de instellingen-pagina. Let op: de module dient vooraf ingeschakeld te worden via “instellingen > algemeen > modules” 

 

Update 2.3.11 – Eenvoudig navigeren door Teambase.

compass

Teambase update 2.3.11 brengt de mogelijkheid om eenvoudig te navigeren door relaties, artikelen, offertes, opdrachten, reparaties, IT dossiers, Support tickets, instellingen en eigelijk alles wat je binnen Teambase kan vinden. Hiermee verbeteren we de workflow en hoef je niet langer onnodig naar de overzichtpagina.

Navigeren door IT Dossiers

Wij hebben deze feature doorgevoerd in ieder onderdeel van Teambase en verwachten dat je met deze nieuwe feature veel tijd zal besparen.

Reacties toevoegen aan Support Tickets per e-mail voor IT bedrijven.

In onze vorige update hebben wij deze feature als beta vrij gegeven en na ruim 3 weken testen is deze feature voor iedere Teambase-gebruiker direct beschikbaar.

Een veel gevraagde feature vanuit de kant van ICT-bedrijven die gebruik maken van het Support Ticketsysteem in Teambase is om het mogelijk te maken om support-gebruikers per e-email reacties te laten toevoegen, waardoor men niet langer hoeft in te loggen op de supportticketinterface. Dit verzoek hebben wij gehonoreerd en daarvoor een systeem ontwikkelt wat e-mailberichten omzet in ticketreply’s. Het systeem is dusdanig slim dat het voorgaande reacties en handtekeningen kan filteren van het daadwerkelijke bericht, waardoor enkel de reactie wordt toegevoegd aan het ticket.

Reageren op een ticket per e-mail

Screenshot van de toevoeging onder de ‘reageer-knop’.