Teambase update 2.8.13 – Diverse verbeteringen

Knop toegevoegd voor directe download van geselecteerde facturen op het factuuroverzicht
Knop toegevoegd voor directe download van een factuur op de factuurdetailpagina
Totaalregel toegevoegd aan factuuroverzicht
Betaalverzoeken voor geselecteerde facturen kunnen nu worden verstuurd vanaf het factuuroverzicht
Betaalverzoeken voor een factuur kunnen nu worden verstuurd vanaf een factuurdetailpagina
Instellingenpagina voor betaalverzoeken toegevoegd aan instellingen
Vervangingspatroon voor betaal-link toegevoegd bij betaalverzoeken
Widgets op het dashboard kunnen nu het halve scherm innemen
Widgetregels op het dashboard kunnen worden toegevoegd en verplaatst
Verbetering plaatsing widgets op het dashboard
Medewerkers kunnen nu een afzenderadres toegewezen krijgen voor e-mails
Medewerkers kunnen nu een afzendernaam toegewezen krijgen voor e-mails

Teambase Update 2.8.12 – Verbeteringen aan reparatiemodule en Support Ticket Module

Het is nu mogelijk een aangepast datumbereik bij rapportage gefactureerde artikelen te kiezen
Resultaten op het relatie-overzicht kunnen nu worden gesorteerd op adresgegevens
Resultaten in relatiezoekvelden kunnen nu worden gesorteerd op adresgegevens
Bij reparaties worden veelgebruikte ingenomen accessoires als suggesties getoond
Bij reparaties worden veelgebruikte fysieke opslaglocaties als suggesties getoond
Reparatiemanagers kunnen spellingsfouten voor merk, model, ingenomen accessoires en fysieke opslaglocaties corrigeren
Reparatiemanagers kunnen suggesties voor merk, model, ingenomen accessoires en fysieke opslaglocaties uitschakelen
Bij supporttickets is het nu mogelijk een nieuwe supportgebruiker aan te maken nadat er al een geselecteerd is

Teambase Update 2.8.11 – Verbeteringen aan reparatiemodule

Teambase update 2.8.11 brengt een aantal verbeteringen aan de reparatiemodule.

Read more

Teambase update 2.8.10 – Verbeteringen aan reparatiemodule

Teambase update 2.8.10 brengt de volgende verbeteringen met zich mee:

  • SMS-tegoed kan nu via verschillende betaalmethoden worden aangevuld
  • Naam van toegewezen medewerker toegevoegd aan reparatie-export
  • Zichtbaarheid van reparatie-eigenschappen wordt nu getoond op de reparatiedetailpaginaReparatiesoftware

Teambase Update 2.8.06 – Voorraadlocaties, Uitbreiding op verzamelfacturen en autocomplete voor reparaties.

Teambase update 2.8.06 brengt veel vernieuwing met zich mee. Zo is ht vanaf heden mogelijk om voorraadlocaties in te stellen, hebben we een uitbreiding op verzamelfacturen voor reparaties geïmplementeerd en op verzoek van velen;  autocomplete voor reparaties toegevoegd. Read more

Update 2.8.04 – Verbeteringen aan Dashboard en kassaverkopen

Update 2.8.04 brengt verbeteringen aan het dashboard en breid de mogelijkheden uit voor het kassasysteem.

Read more

Nieuwe update 2.8.0.3 – Verbeteringen aan Support Ticket Contracten en inkoopmodule

Update 2.8.03 voegt verbeteringen toe aan inkoopopdrachten en IT Beheer / Support Ticketsysteem. Read more

Nieuwe versie WooCommerce plugin beschikbaar

Nieuwe versie WooCommerce plugin beschikbaar.

Read more

Update 2.8.01 – Verbetering aan SMS functie en telefoonnummer-suggesties, Bladeren door instellingen en rapportages toegevoegd.

Direct opwaarderen SMS-tegoed toegevoegd.

De actieknop om klanten per SMS te informeren is vanaf heden altijd zichtbaar, tevens wanneer het SMS-saldo ontoereikend is.

Verbetering weergave telefoonnummersuggesties.

Telefoonnummers die niet van toepassing zijn worden niet langer weergegeven in modals.

Bladeren door instellingen toegevoegd.

Het is vanaf heden mogelijk om door instellingen en rapportages te bladeren. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om terug te gaan naar het overzicht via het hoofdmenu.

 

Update 2.8.00 – Nieuwe rechten voor rapportages, nieuwe omzet quota’s, Verbetering aan modal voor inboekingen.

Toegang tot rapportages kan nu per individuele rapportagepagina worden ingesteld.

Via Instellingen > Algemeen > Gebruikers > “Gebruikersnaam” is het nu mogelijk om individuele rapportages beschikbaar te stellen aan gebruikers. Voorheen was het uitsluitend mogelijk om geen of alle rapportages beschikbaar te stellen.


Bedrijfsquota toegevoegd aan dashboardwidget.

Naast persoonlijke omzet- en marge-quotums, is het nu mogelijk om voor organisaties die quota’s in bedrijfsverband willen uitvoeren dit in te stellen. De quota wordt, in tegenstelling tot persoonlijke quotums, gemeten aan de hand van de volledige omzet.

Selectiescherm voor artikellabelaantallen bij inboekingen toegevoegd.

Het inboeken is verbeterd. Vanaf heden is het mogelijk om de aantallen per product op te geven voor het afdrukken van labels.