Update 2.4.10 – Meer controle over je organisatie.

Update 2.4.10 voert een aantal optimalisaties onder motorkap door. Daarnaast hebben wij de volgende nieuwe features toegevoegd aan alle Teambase.

Nieuwe module toegevoegd aan de profielen.

Voorraadcorrecties zijn vanaf heden alleen door te voeren door gebruikers die daar specifiek bevoegd voor zijn en in bezit zijn van de voorraadbeheermodule. Gebruikers zonder toegang tot deze module kunnen niet langer voorraadcorrecties uitvoeren.

Het instellen van modules gaat per medewerker, via de gebruikerspaginga. Let op: Standaard staat deze module bij iedere gebruiker uit. 

Uitschakelen van automatisch verkoopprijzen doorberekenen.

In deze update van Teambase is de instelling toegevoegd om inkoopprijswijzigingen niet automatisch door te berekenen. Om deze functie aan te zetten ga je naar “Instellingen > Artikelen > Standaardeigenschappen“.

Uitbreiding omzetrapportage.

Voor organisaties die meer grip willen krijgen op hun groei, is het vanaf heden mogelijk om een dagomzetrapporage per e-mail te ontvangen. Als beheerder van Teambase stel je deze in via “Instellingen > Facturatie > Omzetnotificatie-instellingen“. 

Update 2.4.09: Eenvoudig meerdere reparaties factureren.

Update 2.4.09 maakt het mogelijk om meerdere reparaties samen te voegen tot één factuur. Ideaal wanneer je voor één relaties meerdere reparaties op één factuur wilt zetten. Daarnaast brengt de update veel kleine toevoegingen met zich mee.

Read more

Eenvoudig je berichten persoonlijker maken met update 2.4.08.

We zijn vorige week gestart met het uitrollen van vervangingspatronen in Teambase. Update 2.4.08 brengt, naast een aantal optimalisaties, een nieuwe feature met zich mee genaamd “Vervangingspatronen”.

Wat is een vervangingspatroon?

Met een vervangingspatroon wordt het mogelijk om met eenvoudige kleine stukjes code een gepersonaliseerde berichten te genereren. Dit bespaart je dagelijks veel tijd doordat je niet langer een gepersonaliseerd bericht hoeft te schrijven, maar dit automatisch wordt gegenereerd op basis van de door jou ingestelde template. Read more

Reparatiemodule SMS versturen

Teambase 2.4.07: SMS versturen en tot 5x sneller reparaties innemen.

Versie 2.4.07 is een enorme sprong voor Teambase als het aankomt op versnelling van intake-processen en communicatie met klant. Teambase 2.4.07 maakt het innemen van reparaties tot wel vijf keer sneller dan vorige versies.  Read more

Update 2.4.06 – Nieuwe uitbreidingen

Afgelopen weken hebben wij veel tijd geïnvesteerd in het optimaliseren van het onderliggende Teambase-platform. Zo hebben wij al onze servers voorzien van nieuwe en de laatste software en verschillende optimalisaties doorgevoerd. Hierdoor hebben sommige updates iets langer op de plank gelegen dan je wellicht van ons verwacht. Aankomende weken staat in het afronden van de vele feature requests die wij hebben mogen ontvangen in de afgelopen periode. Deze update brengt een aantal van deze feature requests naar Teambase.

 

Factuurexport uitgebreid met BTW-gegevens.

Teambase heeft een out-of-the-box koppeling met verschillende boekhoudpakketten, zoals Twinfield en Exact (beta). Voor diegene die hun boekhouding niet in Teambase, Twinfield of Exact voeren is er een mogelijkheid om factuurdata te exporteren naar een csv-bestand. Update 2.4.06 brengt de uitbreiding mee om BTW-gegevens te exporteren.

Onderzoekskosten voor reparaties los factureerbaar gemaakt.

Ook deze feature-request heeft een plek gekregen in deze update. Hiermee wordt het mogelijk om onderzoekskosten apart te factureren, zonder hiervoor de reparatie te hoeven sluiten. Dit kan met name handig zijn voor bedrijven die de reparatie-module van Teambase gebruiken en onderzoekskosten vooraf wensen te factureren.

In de voormalige workflow was het enkel mogelijk om onderzoekskosten achteraf in rekening te brengen wanneer de klant de reparatie kwam ophalen. Uit de feedback die wij van jullie hebben ontvangen werd het al snel duidelijk dat het wenselijk is om deze kosten vooraf te facturen. Voornamelijk zodat de kosten voor het onderzoek in rekening gebracht kunnen worden voor klanten die er voor kiezen om een apparaat, welke niet meer te herstellen is, niet meer af te halen.

Pro-formafacturatie voor opdrachtleveringen toegevoegd.

Tot slot, de laatste feature-request verwerkt in deze update van Teambase is het maken van een pro-formafactuur op basis van een opdracht. Proformafacturen zijn al langere tijd aanwezig in Teambase, maar werden nog niet gebruikt voor opdrachten. Vanaf nu is het mogelijk om een proforma factuur te versturen op basis van een geaccepteerde offerte. Daarnaast hebben wij pro-formafacturen aan de relatiehistorie toegevoegd, zodat je per relatie eenvoudig de historie van de proformafacturen kan zien.

 

Aankondiging onderhoud. – Succesvol afgerond.

Dinsdagavond 18/7/2017  starten wij vanaf 19:00 met grootschalig onderhoud aan ons Teambase-platform. Tijdens dit onderhoud zullen wij de onderliggende services van Teambase voorzien van de laatste upgrades en de capaciteit van het platform uitbreiden.

Naar verwachting zal dit onderhoud tot middernacht duren. Tijdens het onderhoud zullen de services van Teambase beperkt beschikbaar zijn.

Het onderhoud is sinds 22:23 succesvol afgerond. 

Update 2.4.05. Nieuwe rapportages en algemene verbeteringen.

In update 2.4.05 hebben wij de achterliggende broncode opgeschoond van de rapportages. Hierdoor worden PDF-rapportages een stuk sneller (173,3%) geladen en is het mogelijk grote en complexe rapportages te genereren.

Voorraadwaarderapportage toegevoegd.

Deze update van Teambase geeft je de mogelijkheid om de financiële waarde van je voorraad, met terugwerkende kracht, in te zien. De rapportage biedt je een overzicht van je inkoopwaarde, verkoopwaarde en potentiële marge bij verkoop van de voorraad.

Overige verbeteringen.

Deze update geeft je verbetering van prijsafsprakentabel op relatiedetailpagina. Het is nu duidelijker welke prijsafspraken er gemaakt zijn met relaties.

Tevens geeft deze update nieuwe opties binnen het geavanceerd zoeken in op factuur overzicht. In het geavanceerd zoeken zijn referenties toegevoegd aan de tabel en geavanceerd zoeken van facturen op factuuroverzicht.

Update 2.4.03 beschikbaar.

Teambase versie 2.4.02 is nog geen 2 weken oud en versie 2.4.03 is inmiddels al weer in productie genomen.

Logboek bij het versturen of afdrukken van offertes.

Met update 2.4.03 is het nu mogelijk om bij te houden wanneer offertes worden verzonden. Je het verzendlogboek inzien via het offerte-logboek.

Mogelijkheid toegevoegd om reparaties te pauzeren.

Reparaties kunnen nu worden gepauzeerd en optioneel op een bepaalde tijd hervat worden. Hierdoor kan je eenvoudig je reparatieoverzicht schoon houden en worden reparaties welke gepauzeerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld wachten op onderdelen of akkoord van een klant, niet getoond in het overzicht met actieve reparaties.

Taken instelbaar gemaakt op het dashboard.

Het aantal taken op het dashboard is nu instelbaar op het gebruikersprofiel, hiermee kan je het aantal taken dat wordt getoond op het dashboard naar eigen wens instellen.

Notificaties verplaatst naar linksboven.

Notificaties zijn verplaatst van rechtsboven en worden nu linksboven weergegeven. Hiermee wordt voorkomen dat de notificaties vallen op actieknoppen.

Update 2.4.02 uitgerold.

Vandaag is Teambase update 2.4.02 uitgerold, de derde update van 2017. Met deze update proberen wij het tempo van het uitrollen van updates te verhogen ten opzichte van 2016, waarin wij veelal grote updates met veel functionaliteit uitbrachten, proberen we dit jaar veel kleinere updates zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor alle Teambase-gebruikers.

Voordat we verder in detail gaan over deze update, wil ik de Teambase-gebruikers bedanken voor het inzenden van de feature requests. Hier hebben wij, en jullie, ontzettend veel aan. Alle feature requests die wij ontvangen worden zorgvuldig onderzocht en beoordeeld op haalbaarheid en draagvlak voor alle Teambase-gebruikers.

Wat brengt Teambase 2.4.02 ter tafel?

Deze update maakt het mogelijk om te zoeken op streepjescode in het artikeloverzicht. Dit maakt het inboeken van artikelen een stuk eenvoudiger. Daarnaast hebben we een kleine verandering toegevoegd aan het menu door de bedrijfsnaam te tonen onder de gebruikersnaam. Dit maakt het in één oogopslag duidelijk in welke Teambase-omgeving je aan het werken bent. Dit is voornamelijk handig voor personen die in meerdere Teambase-omgevingen hebben of in werken.

Optie toegevoegd om een bijlage toe te voegen bij het accepteren van een offerte.

Vanaf heden is het mogelijk om bijlages toe te voegen tijdens de acceptatie van een offerte. Hiermee creëren wij een plek waar je veilig alle getekende offertes kan opslaan. Je kan er voor kiezen dit veld niet te tonen, te tonen maar niet verplicht te stellen of verplicht te stellen tijdens het accepteren van een offerte. De instelling vindt je terug onder de offerte-instellingen.

Hyperlinks toegevoegd aan logboekteksten.

Wanneer een hyperlink wordt geplaatst in een logboek is deze vanaf heden klikbaar.

Een update die het kiezen van tijd makkelijker maakt.

Teambase update 2.4.01 maakt het op alle plekken in Teambase mogelijk om eenvoudiger een tijd te kiezen. Waarbij voorheen een tijd diende in te voeren via het toetsenbord is het vanaf heden mogelijk om snel een tijd te kiezen, waarbij de flexibiliteit van het invoeren via een toetsenbord behouden is gebleven.

Eenvoudiger tijd kiezen.

Tijd kiezen bij een support ticket.

 

Tijd kiezen bij een reparatie.

Geavanceerd zoeken door facturen.

Teambase 2.4.01 biedt tevens de optie om geavanceerd te zoeken door facturen. Deze feature is als eerste geintroduceerd in het Support Ticket Systeem en wordt momenteel gaandeweg doorgevoerd door de overige modules in Teambase.

Geavanceerd zoeken in facturen.